Zdravstvene organizacije su potvrdile da nema neželjenih efekata pri umerenom unosu kofeina.

Mnoge organizacije širom sveta su istraživale efekte kofeina. Na primer, naučnici organizacije Health Canada su sproveli detaljnu reviziju naučne literature o kofeinu (Nawrot et al, 2003). Na osnovu ove revizije, zaključili su da opšte stanovništvo sačinjeno od zdravih odraslih osoba nije u opasnosti od potencijalno negativnih efekata kofeina, ukoliko ograniče svoju konzumaciju na 400 mg dnevno. Ovo je u skladu sa sličnim otkrićima organizacije European Safety Authority (EFSA) iz 2015. godine. Međutim, trudnice i dojilje treba da ograniče svoj unos kofeina na 200 mg.                    

Jedna limenka Red Bull Energy Drink-a od 250 ml sadrži 80 mg kofeina, što je otprilike ista količina kao u jednoj šolji kafe.                                             

Zdravstvene službe zemalja širom sveta, uključujući Evropsku agenciju za bezbednost hrane, zaključile su da je energetsko piće Red Bull bezbedno za konzumaciju, pa je stoga to piće dostupno na tržištima više od 171 zemlje, uključujući sve države članice Evropske unije.