Red Bull - član 'Energy Drinks Europe' (EDE)

Od 2010. godine, 'Energy Drinks Europe' (EDE), štiti interese evropskih proizvođača energetskih pića, uključujući velike, srednje i male kompanije. Cilje EDE-a je da gura napred njihovu posvećenost kao individualnih kompanija, proširi njihovo vođstvo u industriji i uđe u otvoren dijalog sa javnim zainteresovanim stranama.                                                                        

EDE je osnovao Kod prakse. Ovaj Kod pruža jasan paket principa u odnosu na sastav, marketing i obeležavanje energetskih pića na voljnoj bazi. Red Bull se posvetio da će poštovati ovaj Kod. U slučaju da želite da saznate nešto više o ovim samo-regulativnim principima u industriji, molimo vas posetite: http://www.energydrinkseurope.org/code-of-practice