Da li je bezbedno piti Red Bull sa alkoholom?

Red Bull Energy Drink je bezalkoholno piće. Ne postoje indikacije da Red Bull Energy Drink ima neki specifičan efekat (negativan ili pozitivan) u kombinaciji sa alkoholom. Ovo je potvrđeno od strane vodećih globalnih organizacija kao što je European Food Safety Authority (EFSA), koja je zaključila u 2015. godini da je malo verovatno da kofein ima negativnu interakciju sa drugim tipičnim sastojcima energetskih pića ili sa alkoholom.