1997

Red Bull Cliff Diving

Tri sekunde slobodnog pada u kombinaciji sa neverovatnom akrobacijom - to je Cliff Diving!

Dva, tri koraka na rampu, srce lupa, pod stopalima ivica daske, oči su zatvorene. Skači! Vreme staje tokom slobodnog pada, sve do jakog udarca o površinu vode.

www.redbullcliffdiving.com

Pogledaj sve godine